วัดผลที่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป จะเห็นว่าริ้วรอยลดลง

วัดผลที่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป จะเห็นว่าริ้วรอยลดลง