พบว่าริ้วรอยลดลงและเห็นชัดที่สัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป

พบว่าริ้วรอยลดลงและเห็นชัดที่สัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป