ลักษณะเด่นชัดคือ ผมขาว คิ้วขาว ผิวขาว

ลักษณะเด่นชัดคือ ผมขาว คิ้วขาว ผิวขาว