สารประกอบในซันอะเวย์(sunaway) แทรกอยู่ตามชั้นผิวเพื่อรอจับ superoxide ที่เกิดจากแสงแดด

สารประกอบในซันอะเวย์(sunaway) แทรกอยู่ตามชั้นผิวเพื่อรอจับ superoxide ที่เกิดจากแสงแดด