ครีมกันแดดที่คุณใช้มีส่วนทำลายปะการัง

ปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล ในปัจจุบันแนวปะการังได้ถูกรบกวนจนเสื่อมโทรมลงเป็นจำนวนมาก จากงานวิจัยพบว่าสารเคมีที่อยู่ในครีมกันแดดเป็นสาเหตุหลักของปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ถึงแม้ว่าครีมกันแดดจะช่วยป้องกันฝ้ากระและโรคมะเร็งผิวหนัง แต่มันก็คืออาวุธที่ทำลายปะการังได้เช่นกัน

งานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  Archives of Environmental Contamination and Toxicology  เป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญจาก University  of  Central  Florida พบว่า ครีมกันแดดกว่า 3,500 ผลิตภัณฑ์ทั่วโลกมีส่วนผสมของสารเคมีที่ทำลายแนวปะการัง เมื่อนำน้ำทะเลบริเวณรัฐฮาวายและทะเลแคริเบียนมาตรวจสอบพบว่ามีความเข้มข้นของสารเคมีในครีมกันแดดปริมาณที่สูงมาก ซึ่งก่อให้เกิดความผิดปกติของแนวปะการังและระบบต่อมไร้ท่อ

การทาครีมกันแดดมีส่วนในการทำลายแนวปะการัง

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคอันโคนา ประเทศอิตาลี พบว่า แนวปะการังร้อยละ 10 ถูกคุมคามจากนักท่องเที่ยวที่ชอบทาครีมกันแดด โดยพบปริมาณของสารเคมี 4-6 พันตันต่อปี ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือในประเทศเขตร้อนที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยว อย่างเช่น ประเทศไทย และอาเซียน

ด้านคณะกรรมการสหภาพยุโรปนำโดย Roberto Danovaro จากมหาวิทยาลัยปิซ่า (University of Pisa) ได้ทำการทดลองโดยใช้ครีมกันแดดสามผลิตภัณฑ์ทดสอบกับน้ำทะเลบริเวณแนวปะการังในประเทศเม็กซิโก, อินโดนีเซีย, ไทย และอียิปต์

ผลการทดลองคือ ภายในเวลา 18-96 ชั่วโมง ปะการังผลิตเมือกเหนียวออกมาและหลังจาก 96 ชั่วโมง ปะการังเกิดการฟอกสี แม้จะใช้ครีมกันแดดในปริมาณที่น้อยก็ตาม

ปะการังที่สมบูรณ์

ปะการังที่เกิดการฟอกขาว

สารเคมี 4 ชนิดในครีมกันแดดที่เป็นต้นเหตุของการเกิดปะการังฟอกขาวคือ Oxybenzone (Benzophenone-3, BP-3), Octinoxate (Ethylhexyl methoxycinnamate), 4-Methylbenzylid Camphor (4MBC) และ Butylparaben สารที่พบมากที่สุดและร้ายแรงที่สุดคือ Oxybenzone(BP3) 

Oxybenzone(BP3) เป็นสารสำคัญในครีมกันแดดที่ช่วยป้องกันรังสี UV ถ้ามีมากเกินไปในทะเลจะก่อให้เกิดความผิดปกติกับตัวอ่อนปะการัง ทำให้ตัวอ่อนปะการังโตผิดรูป หรือพิการและตายได้

จากผลการประชุมสมาคมปะการังนานาชาติ ครั้งที่ 13 ที่รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกาในปี 2016 สมาชิกวุฒิสภา Will Espero ได้ประกาศผลักดันกฎหมายห้ามใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของ Oxybenzone ในรัฐฮาวาย ภายในต้นปี 2018 เพื่อเป็นการปกป้องระบบนิเวศทางทะเล 

3 วิธีง่ายๆหยุดทำลายปะการัง

1. เลือกใช้ครีมกันแดดที่ไม่มีสารทำลายปะการัง

ตัวอย่างครีมกันแดดที่ไม่มีสารทำลายปะการัง

2. เลือกใส่ชุดว่ายน้ำที่ปกปิดร่างกายจากแสงแดด เช่น Wetsuit เป็นต้น

ตัวอย่างชุดว่ายน้ำแบบ Wetsuit

3. ทางเลือกใหม่ อาหารเสริมต้านแดด กินกันแดด เช่น ซันอะเวย์ (SunAway)

ตัวอย่างยากินกันแดด