ครีมกันแดดภัยร้ายทำลายปะการัง

By |2018-05-06T09:17:09+07:00กรกฎาคม 19th, 2017|Categories: บทความ|Tags: , , |

ปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล ในปัจจุบันพบว่าแนวปะการังได้ถูกรบกวนจนเสื่อมโทรมลงเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหลักของปรากฏการณ์ดังกล่าวมาจาก "ครีมกันแดด"